Home

Ondanks alle inspirerende quotes die online te vinden zijn, lukt het ons niet altijd om de moeilijkheden die het leven ons geeft, vlot het hoofd te bieden. In moeilijke omstandigheden of momenten van grote stress kan het helpen om even een stap achteruit te zetten om de situatie en je eigen manier van omgaan met die situatie vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Hierbij wil ik graag helpen om nieuwe mogelijkheden te zien en je veerkracht te helpen benutten.

Meer info over mijn opleiding en ervaring, werkwijze en wie bij mij terecht kan, vind je verder op deze website. Indien je nog vragen hebt, of graag een afspraak zou maken, kan via mail of via het contactformulier op de website.

Werkwijze

Als geconventioneerde eerstelijnspsycholoog is het mijn doel om de psychologische zelfredzaamheid, veerkracht en zelfzorg te verhogen door op een laagdrempelige manier ondersteuning te bieden voor mensen met lichte tot matige psychologische problemen.

Dit doe ik door in het eerste gesprek samen met jou de klachten in kaart te brengen met aandacht voor zowel de situatie en omgevingsfactoren als je eigen persoonlijke stijl en karakter en jouw verwachtingen en specifieke hulpvraag. Op basis daarvan worden vervolgens in samenspraak de doelstellingen van de begeleiding bepaald, waarna we aan de slag kunnen gaan gedurende 8 sessies waarbij het RIZIV tussen komt in de betaling. Elke sessie duurt ongeveer 45 minuten, je betaalt  een eigen aandeel van 11 euro per sessie (of 4 euro met verhoogde tegemoetkoming).

Om te helpen bepalen of de kortdurende eerstelijnszorg beantwoordt aan jouw noden en hulpvraag kan het zinvol zijn om onderstaande vragen te bespreken met je huisarts of andere verwijzer.
  • Wat zijn je klachten?
  • Op welke gebieden in je leven hebben deze klachten een invloed en hoe groot is deze invloed?
  • Wat verwacht je van de begeleiding?

Wanneer deze vorm van begeleiding niet de gepaste oplossing is voor jou, kan ik samen met jou op zoek gaan naar de juiste hulpverlening.

Met jouw toestemming is er ook overleg mogelijk met je huisarts, school, werkgever of andere hulpverleners om aan een verlichting van je klachten te werken.

Meer info over de terugbetaalde psychologische hulpverlening vind je hier.

Doelgroep

Volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar kunnen bij mij terecht voor allerhande problemen of vragen zoals

 

  • sociale problemen (gepest worden, gebrek aan assertiviteit)
  • sombere gevoelens, depressieve klachten
  • vermoeidheidsklachten, slaapproblemen
  • piekeren, negatief denken
  • angstklachten
  • rouw- en verliesverwerking
  • problemen met zelfbeeld of zelfvertrouwen

Over

In 2009 studeerde ik af aan de UGent als master in de psychologie, binnen de afstudeerrichting onderwijs en met een minor in klinische psychologie. Bijkomend volgde ik de opleiding eerstelijnspsychologie met specialisatie kinderen en jongeren aan de KU Leuven (2016 – 2018), de basisopleiding EMDR (2021) en de basisopleiding schematherapie (2023).

Sinds mijn afstuderen in 2009 ben ik werkzaam als coördinator leerlingbegeleiding in het secundair onderwijs.

Na de bijkomende opleiding eerstelijnspsychologie ben ik sinds oktober 2018 aan de slag als psycholoog bij Huisartsenpraktijk Kluisbergen. Sinds november 2023 kan je me ook bij Huisartsenpraktijk De Oever vinden.

Ik ben geregistreerd bij de psychologencommisie (erkenningsnummer 862119354) en beschik over het visum van klinisch psycholoog, uitgereikt door de federale overheid (visumnummer 264657). Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging VVKP en de Psychologenkring Oudenaarde.

Contact

Consultatie op afspraak in Huisartsenpraktijk De Oever op maandagnamiddag en woensdagnamiddag, en in Huisartsenpraktijk Kluisbergen op dinsdagavond. Voor nieuwe aanmeldingen wordt er gewerkt met een wachtlijst waarvan de wachttijd momenteel ongeveer 6 à 9 maanden bedraagt.

 

Huisartsenpraktijk De Oever
Berchemweg 10
9690 Kluisbergen

Huisartsenpraktijk Kluisbergen
Grote Herreweg 150
9690 Kluisbergen

telefoon: 0494/14.67.91

e-mail: eerstelijnspsycholoog@dotdepraetere.be

Contactformulier