Home

Ondanks alle inspirerende quotes die online te vinden zijn, lukt het ons niet altijd om de moeilijkheden die het leven ons geeft, vlot het hoofd te bieden. In moeilijke omstandigheden of momenten van grote stress kan het helpen om even een stap achteruit te zetten om de situatie en je eigen manier van omgaan met die situatie vanuit een nieuw perspectief te bekijken. Hierbij wil ik graag helpen om nieuwe mogelijkheden te zien en je veerkracht te helpen benutten.

Meer info over mijn opleiding en ervaring, werkwijze en wie bij mij terecht kan, vind je verder op deze website. Indien je nog vragen hebt, of graag een afspraak zou maken, kan dit telefonisch, via mail of via het contactformulier op de website.

Werkwijze

Als eerstelijnspsycholoog is het mijn doel om de psychologische zelfredzaamheid en autonomie te verhogen door op een laagdrempelige manier ondersteuning te bieden.

Dit doe ik door in het eerste gesprek samen met jou de situatie en klachten in kaart te brengen via het PrOP- en KOP-schema. Dit schema zorgt ervoor dat zowel de klachten, de situatie en omgevingsfactoren als je eigen persoonlijke stijl en karakter mee in rekening gebracht worden. Op basis daarvan worden vervolgens in samenspraak de doelstellingen van de begeleiding bepaald, waarna we aan de slag kunnen gaan.

De bedoeling is om kortdurend te werken, wat wil zeggen dat we in maximum 8 sessies de gezamenlijke doelstellingen trachten te bereiken, en ook bekijken hoe je in de toekomst kan omgaan met psychologische stressfactoren. De spreiding van de sessies wordt in overleg afgesproken.

Wanneer deze vorm van begeleiding niet de gepaste oplossing is voor jou, kan ik ook samen met jou op zoek gaan naar de juiste hulpverlening.

Met jouw toestemming is er ook overleg mogelijk met je huisarts, school, werkgever of andere hulpverleners om aan een verlichting van je klachten te werken.

Een sessie duurt ongeveer 45 minuten, je betaalt 11 euro per sessie.

Doelgroep

Volwassenen en jongeren vanaf 15 jaar kunnen bij mij terecht voor allerhande problemen of vragen zoals

 

  • sociale problemen (gepest worden, gebrek aan assertiviteit)
  • sombere gevoelens, depressieve klachten
  • vermoeidheidsklachten, slaapproblemen
  • piekeren, negatief denken
  • angstklachten
  • rouw- en verliesverwerking
  • problemen met zelfbeeld of zelfvertrouwen

Over

In 2009 studeerde ik af aan de UGent als master in de psychologie, binnen de afstudeerrichting onderwijs en met een minor in klinische psychologie. Bijkomend volgde ik de opleiding eerstelijnspsychologie met specialisatie kinderen en jongeren aan de KU Leuven (2016 – 2018) en de basisopleiding EMDR (2021).

Momenteel specialiseer ik me verder in Schematherapie.

Sinds mijn afstuderen in 2009 ben ik werkzaam als coördinator leerlingbegeleiding in het secundair onderwijs.

Na de bijkomende opleiding eerstelijnspsychologie ben ik sinds oktober 2018 aan de slag als psycholoog bij Huisartsenpraktijk Kluisbergen.

Ik ben geregistreerd bij de psychologencommisie (erkenningsnummer 862119354) en beschik over het visum van klinisch psycholoog, uitgereikt door de federale overheid (visumnummer 264657). Daarnaast ben ik lid van de beroepsvereniging VVKP en de Psychologenkring Oudenaarde.

Contact

Consultatie op afspraak in Huisartsenpraktijk Kluisbergen op maandagnamiddag, dinsdagavond en woensdagnamiddag. Voor nieuwe aanmeldingen wordt er gewerkt met een wachtlijst. De wachttijd bedraagt ruim 4 maanden.

 

Grote Herreweg 150
9690 Kluisbergen

telefoon: 0494/14.67.91

e-mail: eerstelijnspsycholoog@dotdepraetere.be

Contactformulier