Werkwijze

Als geconventioneerde eerstelijnspsycholoog is het mijn doel om de psychologische zelfredzaamheid, veerkracht en zelfzorg te verhogen door op een laagdrempelige manier ondersteuning te bieden voor mensen met lichte tot matige psychologische problemen.

Dit doe ik door in het eerste gesprek samen met jou de klachten in kaart te brengen met aandacht voor zowel de situatie en omgevingsfactoren als je eigen persoonlijke stijl en karakter en jouw verwachtingen en specifieke hulpvraag. Op basis daarvan worden vervolgens in samenspraak de doelstellingen van de begeleiding bepaald, waarna we aan de slag kunnen gaan gedurende 8 sessies waarbij het RIZIV tussen komt in de betaling. Elke sessie duurt ongeveer 45 minuten, je betaalt  een eigen aandeel van 11 euro per sessie (of 4 euro met verhoogde tegemoetkoming).

Om te helpen bepalen of de kortdurende eerstelijnszorg beantwoordt aan jouw noden en hulpvraag kan het zinvol zijn om onderstaande vragen te bespreken met je huisarts of andere verwijzer.
  • Wat zijn je klachten?
  • Op welke gebieden in je leven hebben deze klachten een invloed en hoe groot is deze invloed?
  • Wat verwacht je van de begeleiding?

Wanneer deze vorm van begeleiding niet de gepaste oplossing is voor jou, kan ik samen met jou op zoek gaan naar de juiste hulpverlening.

Met jouw toestemming is er ook overleg mogelijk met je huisarts, school, werkgever of andere hulpverleners om aan een verlichting van je klachten te werken.

Meer info over de terugbetaalde psychologische hulpverlening vind je hier.