Werkwijze

Als eerstelijnspsycholoog is het mijn doel om de psychologische zelfredzaamheid en autonomie te verhogen door op een laagdrempelige manier ondersteuning te bieden.

Dit doe ik door in het eerste gesprek samen met jou de situatie en klachten in kaart te brengen via het PrOP- en KOP-schema. Dit schema zorgt ervoor dat zowel de klachten, de situatie en omgevingsfactoren als je eigen persoonlijke stijl en karakter mee in rekening gebracht worden. Op basis daarvan worden vervolgens in samenspraak de doelstellingen van de begeleiding bepaald, waarna we aan de slag kunnen gaan.

De bedoeling is om kortdurend te werken, wat wil zeggen dat we in maximum 8 sessies de gezamenlijke doelstellingen trachten te bereiken, en ook bekijken hoe je in de toekomst kan omgaan met psychologische stressfactoren. De spreiding van de sessies wordt in overleg afgesproken.

Wanneer deze vorm van begeleiding niet de gepaste oplossing is voor jou, kan ik ook samen met jou op zoek gaan naar de juiste hulpverlening.

Met jouw toestemming is er ook overleg mogelijk met je huisarts, school, werkgever of andere hulpverleners om aan een verlichting van je klachten te werken.

Een sessie duurt ongeveer 45 minuten, je betaalt 11 euro per sessie.